Lokal UKM

Minne om UKM arrangementet i Stortua i på onsdag kl 17.00.

Kulturskolen opptrer med sang og musikk og ungdommer som har meldt seg på UKM stiller ut sine verker og vi får også noen musikkinnslag.