Endring på tømmekalender

Rute RM 2 blir kjørt onsdag 12.04 pga forskyvninger pga påske
Mvh renovatørene