Støtte til lokale friluftsaktiviteter 

Fylkesrådet har tildelt 1 900 000,- til friluftslivsaktiviteter i Troms og Finnmark. Gjennom tildelingene støttes lokale lavterskeltiltak i hele fylket.

Totalt fikk fylkeskommunen inn 68 søknader, hvorav 56 fikk innvilget tilskudd.

Til Berlevåg ble det tildelt 30000,-

Berlevåg turnforening Friluftsliv, helse og trivsel i Berlevåg 30 000

Kilde: Støtte til lokale friluftsaktiviteter – Troms og Finnmark fylkeskommune