Endring i tømmekalender

Pga rød dag mandag 1 mai, og litt omrokkering på mannskap, blir PL 2 flyttet fra tirsdag 02 mai til torsdag 04 mai
Mvh renovatøren