Gir seks kommuner støtte til ungdomsfiskeprosjekt

Regjeringa gir 3 millioner kroner til kommunale prosjekter hvor ungdom mellom 12 og 25 år får prøve seg i fiskeryrket.

Seks av kommunene som får midler fra Nærings- og fiskeridepartementet er i Troms og Finnmark.

Tromsø, Nordkapp, Måsøy, Berlevåg, Gamvik og Båtsfjord er kommunene. Midlene skal være med å gi opp mot 145 ungdommer i landets nordligste fylke erfaring med fiskeryrket i sommer.

Kilde: NRK