Kultur-/ildsjelpris og ungdommens kulturpris 2023

Nominer til årets pris

Både enkeltpersoner og organisasjoner med tilknytning til Berlevåg kan komme med forslag.

Prisen kan tildeles ildsjeler, kunstnere, kulturarbeidere, lag og foreninger. Prisen kan kun utdeles en gang til samme person/forening. Prismottaker må virke eller være bosatt i Berlevåg.

Prisen deles ut under ”Sommer i Berlevåg” som arrangeres 17. – 23. juli 2023.

Forslag leveres /sendes e-post: postmottak@berlevag.kommune.no.

Fristen for innsendelse av forslag er satt til 29. mai 2023.

Kilde: Kultur-/ildsjelpris og ungdommens kulturpris 2023 – Berlevåg kommune