LOSA i Berlevåg

Det viser seg at i de fem årene LOSA har eksistert i Berlevåg har antallet praksisbedrifter blitt redusert.

Vi anser det som meget viktig å opprettholde denne formen for videregående skole i Berlevåg. Både lokalt regionalt og sentralt er det et uttrykt mål å få flere til å ta høyere utdanning. For å nå dette målet må vi først få ungdommene til å gjennomføre videregående skole.

Les mere på Berlevåg Kommunes nettsider