Berlefisk tar ikke i mot søppel fra husholdninger

Det har ved flere anledninger blitt lagt igjen husholdningsavfall, møbler mm. i og ved containeren til Berlefisk, og dette er ikke grei!

Privat container, ikke for hvem som helst å sette igjen søppel som skal på ØFAS

Berlefisk håper det blir stopp på denne utingdn og de som har satt igjen, henter sitt a vfall, og de som TRUR det er greit, tenker seg om en gang til og heller benytter ØFAS for å få avlevert sine møbler, bygningsmaterialer med mere

På forhånd, takk 🙄