Uvurderlig videreutdanning

{mosimage}Den siste tiden har Soknepresten i
Berlevåg Hans Eiler Hammer vært å finne på Lovisenberg sykehus i
Oslo, for å ta første del i Pastoral Klinisk Utdanning (PKU). Noe
han mener kan bli uvurderlig i jobben som sokneprest i Berlevåg.


I hele september, oktober og halve
november har Hammer hatt permisjon fra sin stilling i Berlevåg for å
ta første del av denne videreutdannelsen.

Den siste tiden har Soknepresten i
Berlevåg Hans Eiler Hammer vært å finne på Lovisenberg sykehus i
Oslo, for å ta første del i Pastoral Klinisk Utdanning (PKU). Noe
han mener kan bli uvurderlig i jobben som sokneprest i Berlevåg.


{mosimage}I hele september, oktober og halve
november har Hammer hatt permisjon fra sin stilling i Berlevåg for å
ta første del av denne videreutdannelsen. Den ble ledet av Hilde
Unsvåg som er sykehusprest på nettopp Lovisenberg sykehus, på St.
Hanshaugen i Oslo. Hun er en av kanskje 5-6 stykker innen
sykehussystemet i Norge som har både PKU og utdanning som veileder
innenfor dette feltet. Hammer sier det er tre nivå innen PKU, men
det er ikke alle som blir anbefalt å gå videre. Selv fikk han denne
anbefalelsen og tror nok han vil følge den opp senere.

Tre hovedområder

Hammer forteller at selve utdannelsen
har tre hovedområder.

-Det gikk ut på å
øke den personlige kompetansen, den teoretiske kompetansen og
integrasjonskompetansen. I tillegg hadde vi et intensivt kurs innen
psykiatri med særlig vekt på personlighetsforstyrrelser. Alt dette
ligger innenfor sjelesørgerfaget, sier han. Og legger til at det
ikke er så innviklet som det kan høres ut. Men han innrømmer at
prosessen kunne være tøff i blant, spesielt når det kommer til
personlig kompetanse.

– Vi måtte
nærmest brytes ned for så å bygges opp igjen. Det vil si vi måtte
kjenne på hvordan vi ville reagere selv når vi i en
sjelesørgersamtale, fikk vite vanskelige ting. Ting som kanskje
trigger en personlig opplevelse, eller hos noen av dine nærmeste.
Mottoet var at man måtte lære seg selv å kjenne, før man kunne
hjelpe andre, sier Hammer.

Takknemlig

Han sier også at han opplevde mange
dype samtaler i perioden på Lovisenberg og må nok innrømme at når
han får høre om hva enkelte må slite med i livet sitt, blir han
takknemlig over at han er velsignet med både familie og god helse.
Han tror også at utdannelsen kan komme godt med i videre jobb som
sjelesørger i Berlevåg.

– Selv om vi ikke har det samme
presset som man finner i storbyen, finns det folk som sliter også
her. Problemer som for andre kan virke små, kan for den som opplever
det være av en helt annet dimensjon. Derfor er jobben som
sjelesørger viktig uansett hvor man er i verden og jeg håper at jeg
nå kan være til enda bedre hjelp for de som måtte trenge meg,
avslutter sokneprest Hans Eiler Hammer.