FISKE I SONE 3 – BUETJERN

For å kunne fiske i Sone 3 – Buetjern må alle ha gyldig fiskekort. Alle personer fylt 18 år må ha betalt fiskeravgifta (kjøpes på http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/) for inneværende sesong for å få kjøpt fiskekort. Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre.

– Fiskekort kjøpes på vakthytta mellom klokka 17.00 og 19.00 (21/6 til 31/8).

– I perioden 1. juni til 21. juni kjøpes fiskekort hos Ann Guttormsen Søreng som kan kontaktes på telefon 41249980.

 Fisketiden er fra 1. Juni til og med 31. August.

 Ingen nattefredning i Buetjern.

 Det er ikke tillatt å ta laks fanget i Buetjern Dersom det fanges skal den slippes levende ut og rapporteres på samme måte som ellers i vassdraget.

Desinfisering av fiskeredskaper

Alle tilreisende fiskere skal desinfisere fiskeutstyr før fisket starter. Fiskere fast bosatt i Berlevåg kommune skal desinfisere utstyret dersom de har brukt det i andre vassdrag.

All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser og lignende SKAL være rengjorte og desinfiseres før bruk i Kongsfjordvassdraget.

Om du behøver desinfisering før 21. juni – kontakt:

Jonas Kristiansen – 48053684

For øvrig gjelder samme regler som ellers i vassdraget – se oppslag på dette.

Sone 3 gjelder kun selve Buetjernet.

Se også på kart hvor grensen mellom sone 2 og Sone 3 Buetjern går.