Spyling av ledningsnettet

Torsdag 8.juni 2023 fra kl. 23:00 til fredag 9.juni kl. 06:00.

Vannet er urenset i denne perioden, og må ikke drikkes.

Vi anbefaler at hovedkranen inne i huset stenges, og at en spyler fra en krane til vannet er rent på fredagsmorgen.

Drift, Berlevåg kommune