Vandreutstilling på museet

Fredag 9. juni klokken klokken 18

Foredrag om de båtreisende ved Grethe Paulsen Vie, og åpning av vandreutstillingen Latjo Drom.

Vandreutstillingen Latjo Drom viser noen grunntrekk ved romanifolket/taterne: handels- og håndverkstradisjonen, språket, musikken og familiesamholdet. En mindre del handler om myndighetenes politikk for å få slutt på deres reisende livsform.

Foredraget om de båtreisende handler om de av romanifolket som reiste sjøveien. Foredragsholder Grethe Paulsen Vie er forfatter av heftet De båtreisende – romanifolket som reiste sjøveien. Fra heftets bakside:

«Denne fortellingen gir et kortfattet, men sterkt innblikk i historien til romanifolket som reiste og levde langs kysten. Deres historie handler om en oppvekst blant fjorder og fjell, holmer og skjær. Det er historien om mennesker som bærer med seg fortellinger og erfaringer fra et liv i båt, om gode og mindre gode dager, om fisking og jakt på sjøfugl, om barnefødsler og giftermål, om lek og arbeid, om håndverk og handel. Historien om de reisende er også en historie om forfølgelse og trakassering, oppvekst på barnehjem og opphold i Svanviken arbeidsleir. Det er historien om et folk som har levd et helt liv som minoritet og det er en historie som hittil er lite dokumentert. Det er en av fortellingene om kyst-Norge.»