Fella på plass i Storelva

7. Juni trommet Berlevåg Jeger og Fiskeforening sammen til dugnad for å være klar til årets forventa innsug av pukkellaks.

Om årets pukkellakssesong blir som fryktet, ventes et stort antall å søke mot våre vassdrag, og mye jobb legges ned i å hindre nettopp dette.

Kommende fredag er det dugnad i Kongsfjorddalen der fella i fjordbunnen skal på plass

Her er noen bilder fra Storelva