Ungdomsfiske

Næringsutvalget har idag bevilget kr 200.000 til ungdomsfiske i tillegg til det kommunen har fått bevilget eksternt.

Mulighet for søknad Ungdomsfiske i kommunal regi vil innen kort tid bli annonsert fra Berlevåg Kommune.

Fristen for påmelding til kongekrabbe innenfor ungdomsfiskeordningen er passert, men fiske etter torskefisker er fortsatt åpent. Frist/Kravet her er at

Søknadsskjemaet skal sendast inn før fisket tar til.
https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Registre-og-skjema/Skjema/ungdomsfiske/pamelding-ungdomsfiskeordninga