Fugleinfluensa påvist

Berlevåg kommune har i dag mottatt svar via Mattilsynet ang. prøver tatt av døde Krykkjer. Prøvene bekrefter at det er et utbrudd av fugleinfluensa (høypatogen aviær influensa) her i Berlevåg. Dette har blitt på vist i flere kommuner.

Folkehelseinstituttet vurderer smitterisiko til mennesker som svært lav.
Døde fugler kan være smittefarlige og skal fjernes varsomt. Døde fugler kan hives i plastpose i restavfall, slik at de blir destruert. Bruk hansker og munnbind.

Kommunen håndterer avfall og vil fjerne det som ligger offentlig rundt om langs veiene, torget osv. innenfor ordinær arbeidstid.

Ta kontakt for melde fra om evt. områder med mange døde fugler, eller ved spørsmål. Mattilsynet kan også kontaktes på tlf. 22 40 00 00.