Avslutning med utdeling av eksamensbevis

Hele 24 ukrainere fikk onsdag utdelt sine eksamensbevis. Ekstern offentlig oppnevnt sensor fra Kunnskapsdepartementet i norsk muntlig og skriftlig berømmer resultatene og lærer Ellen Samuelsen.

Tekst og foto: Anne J Kjær

Motiverte studenter har hatt 50% språkpraksis i lokale bedrifter og håper nå på fast jobb. Masse gode ressurser i Berlevåg, variert jobberfaring.

Ordfører ønsket god sommer, og fikk fram latter da han sa vi har Europas beste vind.

Blomster og takksigelser.

1 comment for “Avslutning med utdeling av eksamensbevis

  1. Berlevåg imponerer. Flott innsats av kursarrangører, lærer, næringslivet og ukrainske deltakere. Gratulerer alle.

Comments are closed.