Blålyskjøring

I dag foregår det blålyskjøring i Berlevåg med brannbil, som del i oppdatering av utrykningsertifikater.