Da krigen kom til Kongsfjord.

Kongsfjord ble spart under 2.verdenskrig, men nå angripes befolkning og grunneiere i havneområdet av Terner og måker som angriper mennesker værre en raketter.

Tekst/foto: Jon Edvard Johnsen

Du råder ikke lenger over egen eiendom. Utspekulerte reiselivsaktører har etablert ei strand av grus å stein på bryggekanten, for på den måten å lokke til seg fugler. Det som en oppfølgning av tidligere eiers initiativ med å montere fuglebrett på vegger i samme hensikt, lokke til seg fugler der mennesker normalt skal bevege seg.

Det er etablert luker i vegg ut mot det kunstig etablerte «kai/strandområdet». Lukene åpnes å kameralinsen stikker ut hullet, det knipses heftig.
Kreativt, bevares, men har dette noe med ekte naturopplevelser å gjøre.

Om denne utviklingen får fortsette vil både Berlevåg og Kongsfjord være tapt for trivsel og fri ferdsel for fastboende.

Tettstedet Berlevåg presenterer seg mer eller mindre som et eneste stort fuglereir med måkeskit.

Initiativ både fra tidligere eiere og nåværende eiere av «Lovisenborg», med å gjøre det like utrivelig i Kongsfjord, har de langt på vei lykkes med.

Fugler på rødlista brukes heftig som argument. Det fremstår som om det er menneskene i området/Kommunen som er problemet for okkupasjonsmakten(fuglene) ikke motsatt.
Ethvert tiltak for å gi okkupantene motstand i den hensikt å ivareta egen eiendom og frihet blir møtt med hets og anklager om dyremishold.
Det er kun i kriger med kuler og krutt en har rett til å forsvare seg mot okkupanten.

I Havneområdet i Kongsfjord har man ingen rettigheter og råderett over egen eiendom. Det er overtatt av kyniske tiltak hvor egen vinning går foran hensynet til annen manns eiendom, trivsel og samhold i små samfunn.

Satsing på reiseliv og turisme har fremtiden foran seg, men det må presentere seg. Det må inkludere, ikke ekskludere.

Nåværende tilstand og utvikling kan ikke fortsette. Det offentlige Berlevåg har et ansvar større enn størst.
Men de må våkne å komme på banen før okkupantene overtar styringa.

3 comments for “Da krigen kom til Kongsfjord.

 1. Kommentar til innlegget i Berlevågnytt av Jon Edvard Johansen
  «Da krigen kom til Kongsfjord»

  Fred N. Larsen – beboer i Kongsfjord.

  Jeg klarer ikke helt å få klarhet i hva du Jon Edvard vil få frem/vil med innlegget.

  Her går du til verbalt angrip på fuglene som okkupanter, samtidig som du argumenterer for at eiere av «Lovisenborg» har/er med å gjøre det like utrivelig i Kongsfjord.

  Når det gjelder å få det trivelig i Kongsfjord, vil jeg berømme det som vi ser er fått til på Veines og Kongsfjord av eiere. «Lovisenborg», altså nærmeste kaiområde bortenfor «Kongsfjordbruket» og Hybelhuset ovafor moloen, vil også være eksempel på hvordan det kan gjøres trivelig. Da disse områdene ble satt i stand, var det også fugleliv i området, sannsynligvis mer enn i dag. Hørte ikke om de store konfliktene som det ser ut som du opplever at du har. Den tilretteleggingen, «kai/strandområdet», for fuglene nede på «Lovisenborg», ligger i god avstand fra dine områder. Du har sikkert ingenting å gjøre der, og derfor vil fuglene angripe deg!

  Når det gjelder å bruke eksempel om krig så syns jeg du ikke har oppfattet hva krig innebærer.

  Når det gjelder å få det til å bli trivelig i Kongsfjord, vil jeg ikke påstå at du har bidratt med det store. Folk kan selv bedømme, noe, ved å se hvordan det ser ut på «Kongsfjordbruket-området», og kanskje ta seg en tur opp i bruddet ovafor moloen.

  For meg virker innlegget ditt som du har problemer med deg selv i forhold til tidligere og nåværende eiere av Kongsfjord Gjestehus. Det blir ikke bedre om du gjennom slike innlegg rettferdiggjør ditt syn for å få sympatisører.
  Om det blir kommentarer på mitt innlegg, så blir jeg sikkert ikke å se disse. Følger heller ikke med på Facebook. Om du Jon Edvard har kommentar, så har du sikkert e-postadressen min og vet hvor jeg holder til.

 2. Jeg er hjertens enig med Fred Larsen sine kommentarer.
  Men særlig det med å sammenlikne de fredfulle forhold vi har i Kongsfjord og Berlevåg med KRIG er jo en fornærmelse av de innbyggere som har opplevd krig, det være seg 2. verdenskrig eller kriger i Syria og Ukraina.

 3. Om Fred Larsen ikke er fornøyd med forholdene på tomta til gamle Kongsfjordbruket og i bruddet så finner han sikkert fred i sjela ved å gå rundt på tomta til gammelskolen og i gamle samfunnshuset hvor vi forøvrig er en betydelig eier.
  Om Larsen skulle være idet minste tvil så skal alt skrotet ut derifra.
  Fred Larsen burde først og fremst koste for egen dør før han lar seg engasjere om forhold på andres eiendommer.

  Hva angår benevnelsen krig så henger det sammen med det faktum at beveger du deg på vår kaipir, spesielt på Ronny Erlandsen sin, så blir man regelrett angrepet av tærna spesielt. Passer du ikke på blir du hakket i hoder.

  Det er etablert spesielle forhold for å lokke til seg fugler, slik det også har vært gjort tidligere. Dere må gjerne forsvare forholdet, det gjør ikje situasjonen bedre.

Comments are closed.