Minnegudstjenesten i Berlevåg kirke

Søndag 20. august 2023 ble det avholdt en minnemarkering i Berlevåg kirke, på 80-årsdagen for henrettelsen av partisanhjelpere fra Kongsfjord, Løkvik og Berlevåg på krigsåret 1943.

Etterhvert fylte kirka opp (tekst: Dieter Salathe. Foto: Arnt Eirik Hansen)
Leder i Berlevåg kommunes Museum og Historielag, Dieter Salathe åpnet gudstjenesten
… før Elisabeth Finnestrand leste opp deler av historien som utspant seg på skytterhusfjellet i 1943

Markeringen var arrangert som en gudstjeneste, der partisanhjelpernes historie ble fortalt og deres innsats ble minnet og hedret med opplesing av navn og tenning av lys.

Kopi av tidligere avisoppslag

Etter gudstjenesten ble det holdt tale og lagt ned krans ved de dødsdømtes graver på gamle kirkegården. Hele arrangementet var vakkert komponert ved ilagt salmesang, orgelspill og sanger framført av Jan Einar Straumsnes og Berlevåg Mannsangforening.

Jan Einar sang, akkompagnert av Sigbjørn Solvang på piano
Berlevåg Mannsangforening deltok under Minnegudstjenesten

Initiativtaker til minnemarkeringen var Berlevåg kommunes museums- og historielag i samarbeid med Berlevåg Menighet.

Prost i Varanger prosti, Jan Brastein og sokneprest Anne Kirsti Kjenne ledet gudstjenesten med stødig hånd
Ingrid Mikalsen, leder i menighetsrådet, la ned krans å hadde en tale ved gravene til de 7 som er begravd i Berlevåg
Berlevåg Mannsangforening avsluttet kransenedleggingen