Leserinnlegg: Ambisjoner for Kongsfjord?

Så lengt i årets valgkamp har det vært to ordførerdebatter, og noen meningsutvekslinger på de to partienes Facebook-sider. Diskusjonene handler i alt vesentlig om ambisjoner for tettstedet Berlevåg.

Kongsfjord 24.september 2021

Men kommunen Berlevåg har som kjent også en annen plass der det bor folk, og som jeg regner med at vi alle ønsker skal forbli et livskraftig samfunn i fremtiden, nemlig Kongsfjord.

Jeg har kun en gang registrert Kongsfjord nevnt spesifikt i ordførerduellene og meningsutvekslingene på Facebook. Det var da SVs ordførerkandidat i sitt åpningsinnlegg under debatten under Sommer i Berlevåg understreket at ønskene om gode livsvilkår gjelder både Berlevåg og Kongsfjord.

Jeg vil utfordre partiene til å legge tettstedet Berlevåg til side for et øyeblikk, og fortelle hvilke ambisjoner og fremtidsvisjoner de har konkret for Kongsfjord. Hvor ønsker de at Kongsfjord skal være etter kommende kommunestyreperiode? Hvordan ser de for seg Kongsfjords situasjon på lengre sikt? Hvilke konkrete tiltak ser de for seg for å oppnå disse målene?

Jon Trygve Bergsåker