Rapport fra årets ungdomsfiske

Årets ungdomsfiske i regi av Berlevåg kommune var den første på mange år og har vært en suksess. Totalt ble 15 deltakere med på ungdomsfisket i regi av kommunen. Det har vært totalt 20 søkere.

For å kunne delta på ungdomsfiske i regi Berlevåg kommune sommeren 2023 måtte søkerne:

• være tilgjengelig i perioden 1. juli – 15. august.

• være over (eller fylle) 12 år i 2023. Øvre aldersgrense er fylte 25 år.

 

Flere av ungdommene ønsket å prøve ut fiske med line for første gang, imens andre allerede har gått veien om utdanning og valgt studier og fag innenfor eller rundt maritim og fiske.

 

I Berlevåg kommune har vi gjort det slik at ungdommene kun betaler for stamp med line som blir kjøpt inn av veileder/skipper.

Les hele rapporten skrevet av teknisk konsulent, Janiksan Umapalan