Påminnelse!! Ny tid: 19:00

Vi inviterer frivillige, lag og foreninger i Berlevåg kommune til et møte på kommunestyresalen onsdag 13.9. kl. 19:00
Tema: Frivillighetens betydning i samfunnet.