Berlevåg Sokn, valgresultat 2023

Valgresultater

Valgresultatet er publisert med forbehold om godkjenning i valgstyret/valgrådet. Endelig godkjent valgresultat vil foreligge senest 22. september 2023

Medlemmer

– May-Randi Myhre Nilsen
f. 1966
Nominasjonskomiteens liste
197 stemmer

– Cathrine Schanche
f. 1997
Nominasjonskomiteens liste
193 stemmer

– Anita-Charlotte Hansen
f. 1978
Nominasjonskomiteens liste
192 stemmer

– Ann Kristin Wensel
f. 1967
Nominasjonskomiteens liste
188 stemmer

– Marita Øien Berg
f. 1990
Nominasjonskomiteens liste
186 stemmer

– Arnt Eirik Hansen
f. 1970
Nominasjonskomiteens liste
183 stemmer

Varamedlemmer

– Geir Kristiansen
f. 1966
Nominasjonskomiteens liste
175 stemmer

– Oddbjørn Skancke
f. 1958
Nominasjonskomiteens liste
173 stemmer

– May Liss Sivertsen
f. 1962
Nominasjonskomiteens liste
167 stemmer

– Roy Hagen
f. 1956
Nominasjonskomiteens liste
163 stemmer