Berlevåg kommune informerer

Viktig ang. Branntilsyn -og feiing av hytter i Berlevåg kommune.

Brannforebygg AS er godt i gang med sin runde rundt om på de ulike hyttefelt. Vi gjør oppmerksom på at dersom noen har «skjult telefonnummer», så vil sannsynlig ikke melding om tilsyn komme frem til de som venter på dette.
Ta kontakt på følgende mobilnummer dersom dere ikke har fått melding om tilsyn:

Mobil 99858587, 90859885, eller 95170219.
Mail: post@brannforebygg.no

hilsen

Teknisk