Informasjon ang. Veistrekningen tunnelen- Meriselva

Informasjon vedrørende trafikkavvikling på fylkesvei 890 mellom Merisjohka – Nordmannseth.


Foreløpig ledes trafikken med trafikklys og skilting. Over helga vil vi veieier vurdere å avslutte bruken av trafikklys og iverksette trafikkregulering ved hjelp skilting og sikring. Dette som følge av at det på flere sikre punkt er ryddet i vegens fulle bredde, mens andre punkter vil det være innsnevring. Det må forventes regulering av trafikken på strekningen inntil fylkeskommunen har fått utbedret og sikret alle punkt.

Berlevåg Kommune