Design BT&IFs nye logo

Berlevåg Turn & Idrettsforening inviterer til å designe forslag på LOGO

Berlevåg Turn & Idrettsforening har vært uten logo i mange år. Nå ønsker vi å få laget en logo til foreninga som vi kan bruke på treningsklær mm.

Det vi ser for oss er en logo som er enkel, inneholder tegnene Berlevåg T & IF, 1936 (som er stiftelsesår for idrettslaget) og kanskje et kjent landemerke fra Berlevåg (et symbol).

Samme person kan leveres flere forslag. Logoen kan tegnes eller lages digitalt. Den må kunne brukes både i stort og lite format.

Berlevåg Turn gir kr 5000 til den som har det beste forslaget. Idrettslaget overtar da alle rettighetene til logoen, og kan bruke denne vederlagsfritt for all fremtid.

Idrettslaget håper at mange finner det spennende å være med være med å levere forslag til logo.

Forslagene må være styret i hende innen 1. februar 2024.

For Berlevåg Turn & Idrettsforening
Vivian Nilsen