Folkemøte om interkommunal kystsoneplan – Berlevåg kommune

Invitasjon til folkemøte om interkommunalt kystsoneplan for Gamvik, Tana, Berlevåg og Båtsfjord.

Er du bruker av eller engasjert på andre måter i det som går for seg i sjøområdene i nevnte kommuner? Da anbefaler vi at du deltar på et av møtene om bruk og rammer for framtidig arealbruk av sjøarealene.

Kilde: Folkemøte om interkommunal kystsoneplan – Berlevåg kommune