Snømåking 2023/2024

Berlevåg sokn har besluttet at vi skal tilby snømåkings tjeneste for denne sesongen også, denne tjenesten kan tilbys for 5625,- inkl mva pr. sesong 2023 1.november og 2024 30.april eller 500,- inkl mva pr. gang.


I første omgang tilbys denne tjenesten kun til private.
Beredskapsmessige hensyn blir tatt ved stort snøfall.


Bestilling av tjenesten gjøres via , mobil 45879980 eller kirkeverge@berlevag.kommune.no