Foreslår dramatisk kvotekutt for kongekrabben i 2024

Årets kongekrabbetokt avdekket betydelig nedgang i bestanden. HI anbefaler derfor at kvoten i 2024 ikke overstiger 966 tonn.

Det innebærer en betydelig nedgang sammenlignet med kvoterådet for 2023, som var på 2375 tonn, skriver Havforskningsinstituttet.

Kilde: Forseslår dramatisk kvotekutt for kongekrabben i 2024 – kystogfjord.no