Status Fv890

Litt orientering om skadestrekning Fv 890 Merisjohka – Nordmannset:

Fylkeskommunen har nå utført en del midlertidige tiltak og sikret en del punkt, som en skal vurdere nærmere med hensyn til løsninger og tiltak neste år. Det gjenstår utbedring av 2 punkter, disse tas i løpet av kort tid.
Når de siste punktet er tatt settes opp midlertidig skilting på strekningene med langsgående sikring, innsnevring og redusert hastighet til 50 km/t. Denne reguleringen vil vedvare til alle punkt er utbedret og langsgående sikring er fjernet.

Lysregulering vil bli avviklet når midlertidig skilting er på plass – Antatt over helga en gang.(Uke 47). Kjør forsiktig og ta hensyn.