I DAG!

Innledning og samtale på Museet onsdag – 29. november kl. 18:00.

Torgeir E. Fjærtoft er forsker, tidligere diplomat som har doktorgrad om diplomati som overtalelse på tvers av motsetninger.