Lyssignal tatt ned. Nedsatt hastighet !!

Litt orientering om skade-strekning Fv. 890 Merisjohka – Nordmannset:

Lysreguleringen er tatt ned i dag og er erstattet med skilt med nedsatt hastighet til 50 km/t forbi der kjørebanen er innsnevret grunnet skade på veiskulder. Vi oppfordrer bilistene til å vise hensyn.