Båtsfjord videregående ønsker tilbakemeldinger

Båtsfjord Private videregående skole er i gang med et strategiarbeid. I den forbindelse har vi laget en undersøkelse som vil bli en del av grunnlaget for videre arbeid. Vi håper du tar deg tid å svare på disse spørsmålene, og dermed blir med på å legge grunnlaget for en enda bedre skole.

Hilsen
Ørjan Nergaard
Styreleder

https://no.surveymonkey.com/r/5NBJWFL