Oppdatering på fv. 890 Kongsfjordfjellet

Uvær, vegen er stengt. Merk at sluttiden er usikker og kan endres. Mulig kolonne fra lørdags morgen 06:30.
Ny beregnet sluttid: 20.01 kl. 06.30.

For mer info: vegvesen.no/fjelloverganger/#/kongsfjordfjellet?sms