Åpent over fjellet

Oppdatering på fv. 890 Kongsfjordfjellet:
Vegen er åpen.

For mer info: vegvesen.no/fjelloverganger/#/kongsfjordfjellet?sms.

Avmelding: send KONGSFJORD STOPP til 2282, eller meld deg av på nett: https://reach.stix.no/portal/svvft