Status scooterløyper i Berlevåg

Følgende snøskuterløype er nå åpen for fri ferdsel:
Løype 1: FV 890 Vestre kirkegård – Gulgofjord – Åpen etter varder
Løype 1 A: Svartvasmyra/Breidalen – Møtevarden
Løype 2: FV 890 Vestre kirkegård – Store Molvik – Åpen etter vei
Løype 3: Skånsvikdalen – Kvitnes
Løype 7: Delvis åpen – Kongsfjorddalen – Buetjernet
Løype 12: Skånsvikveien 17 – Vestre kirkegård
Løype 13: J. M. Withsgate 21 – Svartvassmyra
Løype 14: W. Grundsgate 1 – Svartvassmyra
Løype 14 A: Søndregate 19 – Løype 14
Løype 15: Øvreveien 9 – Løype 1
Løype 15 A: Stensbakken – Løype 15
Løype 20: Store Kløftvannet – Lille Kløftvannet
Løype 22: Fossvatna – Vidartjernet
Løype 23: Hytteområdet Buetjernet – Løype 9