1 comment for “Posten flytter

  1. Desentralisering: det høres egentlig ganske lurt ut at de butikker og tjenester vi har igjen i Berlevåg spres litt utover, slik at ‘hele bygda er i bruk’. Og selv om posten ikke skal være åpent på lørdager, så skal jo lørdagskafeen på motellet sørge for liv og røre på østersiden på den ukedagen. Vi treffes! Dieter

Comments are closed.