Tone driver skolens kantine, har fem barn og kan bruke opptil 8 timer på å lage én kake på «fritiden»

Tone Renate Jørstad startet i november sitt eget selskap.

– Jeg ble nødt til det, for etterspørselen ble så høy, forteller hun.

Selskapet har fått navnet Jørstads hjemmebakeri.

Kilde: Berlevåg, Hobby | Tone driver skolens kantine, har fem barn og kan bruke opptil 8 timer på å lage én kake på «fritiden»