Styremedlemmer slipper personlig ansvar for millioner i sakskostnader – Rett24

­Etter å ha tapt en kjempetvist mot Berlevåg kommune, gikk sjømatselskapet konkurs. Nå blir knøttlille Berlevåg selv sittende med nesten fire millioner i regninger fra SANDS og Hjort.

Kilde: Styremedlemmer slipper personlig ansvar for millioner i sakskostnader – Rett24