Fritidstilbud og integrering – åpent møte på Berlevåg Samfunnshus torsdag 7. mars 2024 kl. 17:30.

Vi har et stort engasjement i Berlevåg, men ikke alle har klart å finne veien til de mange tilbudene vi faktisk har. Kommunen inviterer derfor alle – lag, foreninger, frivillige og alle innbyggere – til et åpent møte der lagene kan presentere seg og sine aktiviteter. Vi vil særlig forsøke å lokke våre mange ukrainske og litauiske venner til å ta del i fritidstilbudene.

Derfor har vi utfordret lag og foreninger: kan de gjøre enda mer for å integrere minoritetene? Kan vi sammen holde noen arrangementer særlig tilrettelagt for våre nye innbyggere? Er det noen som kan tenke seg å være fadder for en ukrainsk familie?
Vi har invitert lag og foreninger for å presentere seg og hva de gjør.

Det blir servert kaffe og ukrainsk fingermat. Velkommen!

Fritidstilbud og integrering – åpent møte på Berlevåg Samfunnshus torsdag 7. mars 2024 kl. 17:30.

Vi har et stort engasjement i Berlevåg, men ikke alle har klart å finne veien til de mange tilbudene vi faktisk har. Kommunen inviterer derfor alle – lag, foreninger, frivillige og alle innbyggere – til et åpent møte der lagene kan presentere seg og sine aktiviteter. Vi vil særlig forsøke å lokke våre mange ukrainske og litauiske venner til å ta del i fritidstilbudene.

Derfor har vi utfordret lag og foreninger: kan de gjøre enda mer for å integrere minoritetene? Kan vi sammen holde noen arrangementer særlig tilrettelagt for våre nye innbyggere? Er det noen som kan tenke seg å være fadder for en ukrainsk familie?
Vi har invitert lag og foreninger for å presentere seg og hva de gjør.

Det blir servert kaffe og ukrainsk fingermat. Velkommen!