Ruteendringer grunnet helligdager Påsken 2024 | Øst-Finnmark Avfallsselskap

Vi starter Fredag 22 Mars med innkjøringer av ruter grunnet helligdager i Påsken.

Renovasjonsbilen kan komme på andre ukedager enn vanlig grunnet dette.

Vennligst se endringer  i utsendt tømmekalender og appen «Min renovasjon» for endringer ifm Påsken.

Kilde: Ruteendringer grunnet helligdager Påsken 2024 | Øst-Finnmark Avfallsselskap