26 kraftplaner i Finnmark: – Nå starter arbeidet med å prioritere

NVE har fått meldinger om 26 mulige kraftutbygginger i Finnmark, og skal prioritere innen juni. – Ikke det omfanget vi vil se til slutt, sier NVE-sjefen.

– Det er stor interesse for å bygge ut i Finnmark, og vi har fått inn langt flere prosjekter enn det er realistisk å gi konsesjon til, sier NVE-sjef Kjetil Lund til E24.

Mandag denne uken var frist for å levere inn meldinger til NVE om kraftplaner i Finnmark, som ledd i regjeringens industri- og kraftløft for Finnmark

FOTO: VARANGER KRAFT

Kilde: 26 kraftplaner i Finnmark: – Nå starter arbeidet med å prioritere – E24