Spyling av vannrør i Berlevåg og Kongsfjord.

Kommunen informerer!

I Kongsfjord: Mandag 11. Juni fra kl. 2300 – 0600
I Berlevåg: Onsdag 13. Juni fra kl. 2300 – 0600 og torsdag 14. Juni fra kl. 2300 – 0600.
 
Det er urenset vann i rørene i dette tidsrommet, vannet må derfor ikke drikkes.