ENDRING I RUTE PA2 (BERLEVÅG)

Grunnet Kr. himmelfartsdag er følgende rute endret:

Berlevåg: PA2 kjøres Tirsdag 07 Mai. (Kjøres etter RM2 ruten på Tirsdag)

Appen «min renovasjon» er oppdatert slik at varslene kommer iht omlagt rute.

Trafikkleder Øfas Husholdning as