🐟Viktig informasjon om endring i fiskeregler 🐟

Med bakgrunn i situasjonen i sÞr, som beskrevet i forrige innlegg, har forvaltningsgruppa i ettermiddag hatt mÞter. Vi er anbefalt av MiljÞdirektoratet Ä ta et sÊrlig hensyn til laksen i Är. Vi har ogsÄ fÄtt anbefalinger fra Norske Lakseelver som stÞtter dette. Styret i BerlevÄg JFF har godkjent fÞlgende tiltak:

Tiltak fra 1.juli kl. 18 i Kongsfjordelva og Storelva i BerlevÄg:

  • DĂžgnkvote: 1 laks per dĂžgn som kan avlives. Fisket avsluttes etter kvoten er nĂ„dd
  • All laks over 68 cm er fredet, og skal gjenutsettes (fĂžlg retningslinjer for god C&R teknikk)
  • InnfĂžring av lett fiske
  • Maks 2 gjenutsatte laks per fiskedĂžgn (fisket avsluttes etter 2.laks er gjenutsatt)

📍Alle avgjĂžrelser er biologisk begrunnet. I Kongsfjordelva har vi lavt innsig av mellom og storlaks sĂ„ langt. Vi har i flere Ă„r balansert pĂ„ en knivsegg om Ă„ nĂ„ gytebestandsmĂ„let, og at vi innfĂžrer tiltak allerede nĂ„ gjĂžr at vi med stĂžrre sannsynlighet nĂ„r gytebestandsmĂ„let. I Storelva har vi enda ikke data pĂ„ telling, og det er med fĂžre-var prinsippet i tankene at vi ogsĂ„ innfĂžrer tiltak her. Vi mĂ„ ogsĂ„ forvente at det lave innsiget av laks, som skyldes storskala forhold, ogsĂ„ gjelder for vĂ„re elver.

Vi vet at dette kan vÊre begrensende tiltak for sportsfiskere. Vi er heldigvis heldig med sportsfiskere i vÄre elver, som Är etter Är har vist forstÄelse og respekt for avgjÞrelsene vi tar. Vi har derfor full tiltro til at sportsfiskere tar ansvar for villaksens beste.

❀ I Ă„r er Ă„ret villakshjerte vĂ„rt mĂ„ banke ekstra hardt❀

Foto: kongsfjordelva.no

🐟 Important Information About Changes in Fishing Regulations 🐟

Due to the situation in the south, as described in previous post, the management group had meetings this afternoon. We have been advised by the Norwegian Environment Agency to take special care of the salmon this year. We have also received recommendations from Norske Lakseelver supporting this. The board of BerlevÄg JFF has approved the following measures:

Measures from July 1 at 18:00 in Kongsfjordelva and Storelva in BerlevÄg:

  • Daily quota: 1 salmon per day that can be killed. Fishing ends after the quota is reached.
  • All salmon over 68 cm are protected and must be released (follow guidelines for proper C&R technique).
  • Only light fishing allowed
  • Maximum 2 released salmon per fishing licence (After 2 released you must stop fishing)

📍 All decisions are biologically justified. In Kongsfjordelva, we have had a low number of medium and large salmon so far. For several years, we have balanced on a knife-edge to reach the spawning stock target, and implementing measures already now increases the likelihood of achieving this target. In Storelva, we do not yet have data on counts, and it is with the precautionary principle in mind that we are also implementing measures here. We must also expect that the low number of salmon in the south, due to large-scale conditions, also applies to our rivers.

We understand that these measures may be limiting for anglers. Fortunately, we are lucky to have anglers in our rivers who year after year have shown understanding and respect for the decisions we make. We therefore have full confidence that anglers will take responsibility for the wild salmon’s best interest.

❀ This year, our hearts must beat extra hard for the wild salmon ❀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for Ă„ redusere spam. LĂŠr om hvordan dine kommentar-data prosesseres.