Åpningstider NAV

NAV Berlevåg
har stengt følgende dager i neste uke:
Tirsdag 27.11.12
onsdag 28.11.12 og
torsdag 29.11.12.
Dette på grunn av lav bemanning og møtevirksomhet.
 
Ved eventuelt behov for krisehjelp kontakt
kommunens servicekontor
på telefon 78 78 20 00