Informasjon på Facebook

På Facebook finner du flere grupper med informasjon som omhandler Berlevåg og omegn, f.eks kjøp/salg, informasjon, aktiviteter som skjer mm.

 • Dette skjer i Berlevåg
  • Konsert? Tombola? Kino? Forestilling? Julemesse? Hjemmekamper? Alt som er åpent for publikum i Berlevåg kan skrives på veggen her.
 • Oppslagstavla i Berlevåg
  • Oppslagstavle for private og lag/foreninger i Berlevåg.
  • Kjøpe, Selge, Leie, Bytte, Gi bort, Tapt, Funnet, Aktiviteter, Arrangement mm.
  • Folk fra andre Finnmarkskommuner er også velkomne til å poste i gruppa. Likeså fra andre steder om innlegget er relatert til eller har interesse for Berlevag.
 • Berlevåg-Kjøpe-selge-bytte-gis bort
  • Kjøpe, Selge, Leie, Bytte, Gi bort
 • Berlevåg Kommune Folkehelse
  • Berlevåg Kommune ønsker at denne siden skal være til inspirasjon og spre informasjon for å løfte folkehelsearbeidet i kommunen. Her kan DU være med å bidra med forslag og ideer.
  • Folkehelsearbeid: – Er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse. Dette innebærer både helsefremmende og forebyggende arbeid, hvor formålet er å styrke faktorer som fremmer helsen, og samtidig reduserer faktorer som truer helsen.
 • Berlevåg helsestasjon på Facebook