Marinen på besøk

Torsdag 8. juni var en litt historisk dag for Berlevåg. Ikke fordi man da hadde besøk av marinen, men av marinens 1. Mineryddingsskvadron.

Crossesongen godt i gang

Lørdag 27.05.06Sesongen virker å være godt i gang på motorsportbanen til Berlevåg motorklubb, og det kunne høres i Berlevåg fra 12:00 og godt utover ettermiddagen i dag.

Berlevågbil utfor på fjellet

En billist fikk ett uventet møte med Kong Vinter igjen sånn plutselig. Det endte utfor veien. Det gikk fint med begge i bilen, og Meat Loaf’s Bat Out of Hell bidro til å korte ventetiden før Torgeir Olsen med Vikingbilen…

Kommunestyremøtet 23. mai

23.MAI 2006 FØR BEHANDLINGEN av de ordinære sakene på dette møtet, orienterte ordføreren omfølgende: –    Det er kommet melding fra bispedømmerådets kontor om at tilsatt prest i Berlevåg prestegjeld, Hans Eiler Hammer, tiltrer tjenesten i begynnelsen av september måned. Sammen…

Frivillighetssenter opprettes i Belomorsk

Flere av Berlevågs beboere har ytret ønske om at hjelp til vår vennskapsby Belomorsk bør rettes mot de som virkelig trenger hjelp. Norsk Folkehjelp Ungdom Berlevåg ved Mai Elise Hammer, Christina Hauge, Marie Samuelsen, Hege Karlsen og reiseleder Vidar Aas…

Spilleautomater og spilleavhengighet

SPILLEAUTOMATER OG SPILLEAVHENGIGHET I BERLEVÅG KOMMUNE Skrevet av Erik Brøske DET PÅGÅR I DAG en omfattende debatt omkring temaet spilleautomater og spilleavhengighet. Debatten går over hele landet, i media, hos myndighetene og blant politikerne. Det dreier seg for de fleste…

Så isbjørnen

Tor Andersen i Berlevåg så isbjørnen, mens helikopteret sirklet over stedet. Han er ikke i tvil om hva han så, to ganger på fredag.

Nytt år for minerydderne

I år som tidligere år er minerydderskvadronen fra Ramsund på sin Nord Norges turné. Det nye i år derimot er at de har med på toktet KNM Hinnøy, forsvarets minejaktfartøy.

Tar samfunnsansvar ved vindkraftutbygging

I november 2003 sendte Varanger Kraft forhåndsmelding om Rakkocearro vindpark. Konsesjonssøknaden ble sendt to år senere. 24. april 2006 var høringsfristen for søknaden og konsekvensutredningen, og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt mange uttalelser fra ulike interesseparter.

Støtter reindrifta

TANA: Tana-ordfører Ingrid Smuk Rolstad kaster seg inn i kampen mot vindmølleparken på Rákkocearro. Ordføreren Smuk Rolstad har full forståelse for argumentene reinbeitedistrikt 7 har ført i marken mot vindkraftutbygging på fjellryggen Rákkocearro i Berlevåg kommune.

Enda flere spøkelseshus

Det er ikke bare det etter hvert så berømte ”spøkelsesbruket” (Fjærtoftbruket) som er til irritasjon, for befolkningen i Berlevåg. Også på Sandsletta finns to hus, som får sinnene i kok.

Nytt tap for BFK

Selv om man spilte en god kamp, ble det nok et tap for A-laget til BFK. Men denne gangen ble det både mål og ledelse en liten stund,

Kjemper mot vindmøller

TANA: Reineiere i Tana fortviler over Varanger Kraft. Kraftselskapet vil bygge en gigantisk vindmøllepark midt i vår- og sommerbeitet. – Vindmøllene vil danne en sammenhengende mur midt gjennom vår- og sommerbeitet. I verste fall vil området være tapt som kalvings-…

Endelig tilbake

Det har tatt elleve år, men endelig var de tilbake. Ikke siden 1995 har Berlevåg Fotballklubb (BFK) hatt A-lag i serien i Finnmark. Men nå har man trent siden oktober i fjor, med lørdagens kamp mot Nordkinn for øyet.