Stikkord: Hugo Jørgensen

Pressemelding

Best Management AS ved Svein Erik Nymo har betalt ut kravet Berlevåg kommune hadde til Arctic Fiskeriservice AS vedrørende tvangssalget på Fjærtoftbruket gnr. 11 bnr. 4 i Berlevåg.  Med dette har Berlevåg kommune ingen utestående krav mot Arctic Fiskeriservice AS. Tilskuddet…